Onderzoek

Longitudinaal onderzoek naar de effecten op het welzijn na verblijf in een Energy Enhancement Systeem.

The many positive “testimonials” from visitors to Energy Enhancement locations suggest a positive impact on the well-being of these visitors across a broad spectrum of well-being. Energy Enhancement has had several studies conducted into the effects. The results of these studies are promising and provide direction for possible further research. The follow-up study at Energy Enhancement Nijmegen proposed below is one of the studies that will further give form and content to this.

De onderzoekslocatie is gevestigd op de locatie van Energy Enhancement System Nijmegen. Hier is voor onderzoeksdoeleinden in 2024 een 24 unit systeem geinstalleerd. Voor gevoelige personen is op deze locatie ook een EE-cube beschikbaar. Deze locatie is voor onderzoeksdoeleinden ingericht met 6 stoelen.

Respondenten:

De respondenten schrijven zich in voor een of meerdere sessies op de Energy Enhancement locatie. Voorafgaand aan het eerste bezoek worden de respondenten gevraagd de SAS vragenlijst als nul-meting in te vullen. Aansluitend op elk bezoek wordt deze vragenlijst opnieuw toegestuurd. Hiermee ontstaat een serie voortschrijdend in de tijd ingevulde SAS vragenlijsten. Hiermee kan per deelnemer in de tijd de ontwikkelingen in welzijn aan de hand van de SAS vragenlijsten worden gevolgd.

Survey opzet:

Voor de vragenlijsten wordt de 40 item Brief Index of Self-Actualization vragenlijst gehanteerd.

Deze 40 item vragenlijst is een tussenvorm tussen enerzijds de zeer uitgebreide POI Survey (Personal Orientation Index) en de zeer compacte 15 item SAS vragenlijst.

Start onderzoek:

Het onderzoek zal starten met een serie nulmetingen (een per aan het onderzoek deelnemende deelnemer) vanaf 1 juli 2024. Per 1 juni 2025 zullen de ingevulde vragenlijst voor onderzoek worden uitgewerkt. Deze cyclus zal jaarlijks worden herhaald. In 2034 (10 jaar na de start van het onderzoek), zal een uitgebreidere analyse op de verkregen metingen worden uitgevoerd.

Onderzoeksvraag:

In welke mate heeft het aanwezig zijn in het scalaire veld van een Energy Enhancement Systeem invloed op het welzijn van de deelnemers?

Hypothese:

Er is een positieve correlatie tussen het aantal uur dat een respondent aan het scalaire veld van een Energy Enhancement System is blootgesteld en de verbetering van het welzijn van deze respondent.

Contact

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.